wo. mei 29th, 2024

Wanneer een arbeidsrelatie eindigt, kan dit vaak ingrijpende gevolgen hebben voor de werknemer. Het bieden van een ontslagvergoeding is een manier om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Maar wanneer heb je precies recht op zo’n vergoeding? En wat is het verschil met een vaststellingsovereenkomst? Laten we dit nader bekijken.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, is een financiële compensatie die een werkgever verplicht is te betalen aan een werknemer wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit kan voorkomen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en het laatstverdiende loon van de werknemer.

Wanneer heb je recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt recht op een ontslagvergoeding onder de volgende omstandigheden:

  1. Ontslag via UWV of kantonrechter: Als je ontslagen wordt door een besluit van het UWV of via de kantonrechter, heb je recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als je contract niet wordt verlengd na de afloopdatum.
  2. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: Als je werkgever het bedrijf moet reorganiseren en jij je baan verliest als gevolg, kun je aanspraak maken op deze vergoeding.
  3. Ontslag na langdurige ziekte: Ook na een periode van twee jaar ziekte, waarin terugkeer naar werk niet mogelijk is gebleken, kan deze vergoeding van toepassing zijn.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij je geen recht hebt op een ontslagvergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Vaststellingsovereenkomst: een vrijwillige beëindiging

Een vaststellingsovereenkomst is een wederzijds overeengekomen contract tussen werkgever en werknemer om het dienstverband te beëindigen. Beide partijen komen de voorwaarden van het ontslag overeen, inclusief zaken als de einddatum, een eventuele ontslagvergoeding, en de afwikkeling van overige arbeidsvoorwaarden.

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst:

  • Zekerheid en duidelijkheid: Beide partijen weten waar ze aan toe zijn en vermijden een langdurig juridisch conflict.
  • Flexibiliteit in voorwaarden: De voorwaarden, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding, zijn onderhandelbaar.
  • Behoud van recht op WW: Mits de overeenkomst correct is opgesteld, behoudt de werknemer het recht op een werkloosheidsuitkering.

Zowel de ontslagvergoeding als de vaststellingsovereenkomst zijn middelen die de gevolgen van een dienstbeëindiging kunnen verzachten. Het recht op een ontslagvergoeding ontstaat wanneer je ontslagen wordt onder bepaalde voorwaarden, zoals een reorganisatie of langdurige ziekte. Een vaststellingsovereenkomst biedt daarentegen een flexibele en onderhandelbare manier om een dienstverband te beëindigen, waarbij beide partijen hun afspraken duidelijk op papier zetten.

Het is belangrijk om bij het navigeren van deze processen professioneel advies in te winnen, zodat je rechten volledig worden beschermd en je de best mogelijke uitkomst bereikt.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *