Algemeen

Informatie over de toegankelijkheid van de stembureaus voor mensen met een beperking

Door Gemeente Roermond
Aan mensen met een lichamelijke beperking mag in het stemhokje bijstand worden verleend. Aan mensen met een andere (dan lichamelijke) beperking mag in het stemhokje geen bijstand worden verleend. Buiten het stemhokje mag wel bijstand worden verleend.
|Doorsturen