Algemeen

LVM TEVREDEN OVER POLITIEK VAARWATER IN MAASGOUW


Na de begrotingsvergadering van Maasgouw blikken de raadsleden Clemens Meerts en Rob Buschman tevreden terug. De Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) is verheugd met de uitstekende samenwerking tussen de politieke partijen in Maasgouw en met het college van B en W. Unaniem werd de motie van de LVM aangenomen dat bij de MER eindelijk orde op zaken moet worden gesteld. Ook werd hun motie aangenomen waarin de wethouder met extra geld wordt gesteund om het lokaal ondernemerschap in 2019 extra te versterken. Eveneens op voorstel van de LVM werd een stelpost van jaarlijks € 300.000 geschrapt, die was opgenomen voor investeringen waarvan nu nog niet bekend is welke die zijn, wat de kosten ervan zijn en wanneer ze zullen plaatsvinden. De burgemeester heeft op verzoek van de LVM toegezegd de personele capaciteit van de BOA's in het eerstvolgende beleidsdocument te herbezien. Ook heeft de LVM ingezet op een extra impuls voor recreatie en toerisme, speerpunt van beleid van onze gemeente.
|Doorsturen