Algemeen

Kennisgeving voorbereiding structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, gemeente Maasgouw

Door Gemeente Maasgouw

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert maken ingevolge artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden.

|Doorsturen