Week van het Donorregister roept Limburgers op hun keuze voor de nieuwe donorwet in te vullen


462.827 Limburgers hebben hun keuze ingevuld op donorregister.nl

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Begin deze maand hadden 462.827 Limburgers vanaf 12 jaar hun keuze vastgelegd. Van hen geven 254.122 toestemming voor orgaandonatie. 148.825 Limburgers geven geen toestemming voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat de keuze overlaat aan familie of een ander vormt met 59.880 registraties de kleinste groep. Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44%) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Om de Nederlanders die nog niet in het Donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens. De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Het nieuwe Donorregister’ van het ministerie van VWS.

Op provinciaal niveau zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders. Vanaf vandaag is ook de nieuwe Tv-commercial te zien over het nieuwe Donorregister.

|DoorsturenIngezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.