Algemeen

WAEM GEIT ’T WAERE?


De daag waere korter en de temperatuur geit omlieëg. Det beteikentj det de äöpening van ’t vastelaovessezoen weer korter bie kump. Daomit kump ouch ’n inj aan ’t regeringsjaor van oze Prins Johnny IV en Prinses Maud; oos geweldige veurgengers van ’t aafgeloupe vastelaovessezoen. Op zondig 11 november äöpene v’r ’t nuuj vastelaovessezoen mit ‘ne róndjgank langs de Moferter kefees. Op zaoterdig 17 november a.s., vintj oos jaorliks prinsebal plaats. Dan zal bekindj waere waem ze veurgenger zal waere.

De groeate vraog blief natuurlijk, net wie eder jaor: waem geit ’t waere!? Waem is dit jaor de gelökkige dae det sjoean prinsepak moog drage en de spraekwaordelijke ker moog trikke inne aanloup nao de vastelaovendj? Zoeawaal binne de vastelaovesvereniging es d’r boete zeen d’r genóg kandidate die in aanmirking kómme veur dees gewildje oetverkezing. ‘ne Echte topfavoriet ónger de kandidate is d’r dit jaor neet, dus misjien kump d’r waal ‘ne verrassendje naam oet de hoeage hood. In ’t geruchte-circuit zinge al ein aantal name róndj.

In taegestilling toe veurgaondje jaore zal ’t Prinsebal neet gecombineerdj waere mit ’t Prinsebal vanne Moferter Uulkes. V’r beginne róndj de klok van 21:30 oer mit ’t aaftraeje van Prins Johnny IV en Prinses Maud. Daonao kintj geer kieke of Johnny waerd opgenomme bie de Aad Prinse. Örges tusse 23:00 en 23:30 oere, make v’r bekindj waem oze nuje prins of nuuj prinsepaar zal waere. Aansloetendj vintj de installasie plaats en natuurlijk de 1e polonaise! Onger aanveuring van oze nuje prins zal daonao nag flink doorgefieës waere.

Zeentj g’r ouch zoea benuudj waem ’t geit waere? Kóm dan op zaoterdig 17 november a.s. nao de zaal bie de Vogel! Natuurlijk maak g’r net wie aljaors weer kans op ’n groeat boere-euverlaevingspakket es g’r good raodj waem de nuje Prins geit waere. Haopelijk moge v’r uch begroete op oos Prinsebal, op zaoterdig 17 november bie de Vogel! Wiltj g’r oppe huuegte blieve en regelmaotig updates ontvange: like us on Facebook!
|Doorsturen