Roermond

Customer Service Engineer

Door careerjet.nl
Voort - Roermond, Limburg - Als Customer Service Engineer analyseer je de aanvragen om technische ondersteuning of de verzoeken om advies van klanten/eigenaren van attracties en stel je, zo nodig in afstemming met de Field Service Engineer, de diagnose van het geschetste technisch probleem. Je draagt zo mog...
|Doorsturen