Muziek

Thuis kienen met Koninklijke Harmonie Lentekrans


Natuurlijk bent u een fan van het alom bekende “kienen op ein vol kaart” U gaatt echter liever niet naar een van die avonden in een kienzaaltje te gaan. Dan zou thuis kienen van de harmonie een oplossing kunnen zijn. Verder wilt u onze harmonie steunen op financieel gebied. U kunt dit ook doen d.m.v. thuiskienen met de harmonie. U steunt ons en maakt ook nog kans op een mooie prijs.
Hoe werkt het allemaal?
U legt maandelijks automatisch het bedrag van de kienkaarten in. Het gaat hierbij om € 2,50 per kaart per maand. Pakt u 6 kaarten dan is de zesde kaart gratis. U betaalt dus € 12,50 per maand voor een serie van 6 kaarten waarop alle 90 getallen genoemd zijn.
Hoe gaat de trekking in zijn werk? De trekking geschiedt maandelijks per computer. Via de mailen via Linner Nieuws worden de winnaars maandelijks bekend gemaakt. De eventueel gewonnen prijs komt automatisch op uw bankrekening te staan.
Maandelijks worden 3 prijswinnaars verblijd met een van de prijzen. Deze prijzen zijn € 75,00, €50,00 en € 25,00.
Alle reden om eens serieus te overwegen deel te nemen. Het geeft u de kans een leuke prijs te winnen, terwijl u er tevens de harmonie mee ondersteunt. Voor deelname zeggen de leden van de harmonie u nu al dank. Zegt het voort en stel ook geïnteresseerden in uw familie- of kennissenkring, die met ons een gokje willen wagen, op de hoogte van dit kieninitiatief
Wilt u meedoen, vul dan onderstaande strook in en lever hem in bij Kim Peeters-Daamen, Op het Kuilken 25, 6067 AK LINNE, telefoon 0475-436655. Ook voor nadere informatie kunt u bij haar terecht.
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Koninklijke Harmonie Lentekrans te Linne om tot wederopzegging, van zijn/haar bankrekening per kaart € 2,50 per maand af te schrijven te beginnen 2 weken voor de eerstvolgende maand van kienen.
IBAN-Bankrekening:

Naam en voorletters

Adres:

Postcode en woonplaats

Tel.nr.

Aantal kaarten

Email adres

Datum:

Bedrag

Handtekening
|Doorsturen