Parochie

ten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell
Pastoor : Deken R.Merkxs administrator.
Kapelaan M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 6097AE Heel tel.0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495-552371 mobiel 06-10325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster-emmaus.nl

Kerkdiensten van zaterdag 22 juni tot en met zaterdag 29 juni 2019.

Zaterdag 22 juni.

In onze parochie is er geen mis

Zaterdag 29 juni 17.45 uur: viering van de dertiende zondag door het jaar: zang: Herenkoor.

Voor Lenie Gerris-Vossen (zeswekendienst)

Overleden ouders Jac. en Anna Rietjens-Strous en overleden familieleden

Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen

Vrijdag 21 juni: parochie-bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.
|Doorsturen