Algemeen

Seniorenvereniging Sint Martinus Neer


Seniorenvereniging Sint Martinus Neer Seniorenvereniging Sint Martinus Neer. Maandelijkse H. Mis. Op woensdag 4 oktober a.s. wordt om 9.00 uur de maandelijkse H. Mis opgedragen in het Parochiehuis. In deze H. Mis voor de levende en overleden leden van de seniorenvereniging gedenken wij speciaal, Wim Simons en Henny Schmitz-Janssen die in de afgelopen periode zijn overleden. De gezangen in deze H. Mis worden, zoals gebruikelijk, verzorgd door het Zonnebloemkoor. Gezamenlijk diner maand oktober: Gezamenlijk diner in de maand oktober vindt plaats op donderdag 12 oktober in de huiskamer van Spuitjeshof en wordt verzorgd door Catering De Eyk Buggenum. Aanvang 12.00 uur. Eigen bijdrage € 10.00 per persoon. Het diner bestaat uit: Goulashsoep de Eyk – Kipschotel de Eyk – salade – verrassingstoetje – koffie of thee. Aanmelden: Stop envelop met naam en adres, plus de eigen bijdrage in de bekende brievenbus in de Spar, vóór zondag 8 oktober. Voor vragen kunt U terecht bij El Geelen Vlaas 15 tel. nr. 0475 491740 b.g.g. 06 25 36 38 59.
|Doorsturen