Algemeen

SENIORENVERENIGING HAELEN


Secretariaat: Fried Schreurs, Schepenbank 10, Tel: 510610 of 06-47620467
e-mail: fried.schreurs@home.nl
Ledenadministratie: Har Reijnen, Op den Toum 13, Tel: 592944 of 06-57954559
e-mail: h.reijnen11@ziggo.nl
onze site: www.seniorenvereniginghaelen.nl Bankrekening: NL05RABO0118601962

KIENENDATA
Trefcentrum Aldenghoor 19.30 uur
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december
In de Horst 14.30 uur
20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december
AANSCHUIFMAALTIJDEN OOK VOOR NIET LEDEN
Graag willen wij nog opmerken dat bij een te groot aantal onze leden altijd voorrang hebben. Bij verhindering ( dit geldt speciaal voor de vaste deelnemers) dit doorgeven aan een van de dames.
Voor informatie en aanmelding en het opgeven van dieet-wensen neem contact op met:
Tiny Meijer ( tel 592676) en Anneke Diddens ( 214744)
DATA:
5 september: Elisabeth’Hof €12,50
2 oktober: Trefcentrum Aldenghoor € 12,50
6 november: Santorini € 12,50
5 december: De Vogelmolen € 16.00
BLOEMTAPIJT KAPEL IN HET ZAND BESTAAT 25 JAAR.
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan het Bloemtapijt dat dit jaar voor de 25e keer wordt geleg in het Kruiswegpark aan de Kapel in het Zand in Roermond. In 1995 werd door een aantal dames het plan opgevat, om weer eens een Bloemtapijt te leggen : toen ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Kapel zoals hij nu is. Eerder werd een bloemtapijt gelegd ter gelegenheid van de 1e H.Mis van Pater Ton Pieters op 7 september 1935. Zijn zus Netje zorgde voor dit eerste Bloemtapijt en deed dat vele jaren daarna ook nog, samen met vrijwilligers, waaronder veel kinderen die bloemen gingen plukken in de velden rondom de Kapel in het Zand.
Inmiddels heeft de Werkgroep ongeveer 40 leden, die in de week vóór de openstelling aan de slag gaan met de door kwekerijen en bloemisterijen in de omgeving geschonken bloemen. Verder worden er bijmaterialen gebruikt zoals appelpitjes, die de kinderen van de Kienjerkerk het hele jaar door sparen.Daaruit ontstaat ieder jaar weer een mooi tapijt van 12 bedden met meestal religieuze afbeeldingen , dat door bezoekers uit heel Nederland wordt bezocht vanaf Het Open Monumenten weekend tot en met de donderdag daarna.Dit jubileum jaar kunt u van 14 t/m 19 september van 10.00 - 17.00 uur het 25e Bloemtapijt gratis bezoeken in het Kruiswegpark aan de Parklaan 3 in Roermond.In de middag uren is de Kapel zelf ook open en kunt u in de Dagkapel foto’s bekijken van 25 jaar Bloemtapijt.De leden van de Werkgroep zullen met veel plezier tekst en uitleg geven.Een kleine bijdrage hiervoor wordt op prijs gesteld. TOT ZIENS.

Ons lid Ton Bruurs verzorgt elke dinsdag van
10.00-12.00 een radioprogramma onder de naam
Vitamine D. Verzoekjes naar vitamined@ml5.nl
|Doorsturen