Heemkunde

Rupsendoder (foto Marianne Vos)


Dagexcursie naar het Swalmbruch.
Op zondag 26 augustus organiseert Landschapsvereniging “De Kringloop” een “dagwandeling” door het dal van de Swalm inclusief het beroemde veenmoeras van het Elmpter Schwalmbruch. De wandeling start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Café Aan de Grens, Bosstraat 126 te Swalmen. De wandeling duurt tot 15.00 uur, waarbij we rond dat tijdstip hopen terug te zijn op ons vertrekpunt. Zorg voor goed wandelschoeisel, een lunchpakket met voldoende drinken, verrekijker, vogel- en of plantenboek en regenkleding (afhankelijk van de voorspelde weersomstandigheden). De excursie wordt geleid door Jan Hermans.
Het Elmpter Schwalmbruch is een natuurgebied in het dal van de Swalm. Het ligt in de Duitse gemeente Niederkrüchten (Kreis Viersen) en het sluit aan bij het Nederlandse natuurgebied van het Swalmdal. Uniek in het Elmpter Schwalmbruch is het 65 ha grote veenmoeras met Gagelstruwelen. Dit is een restant van een oorspronkelijk veel groter veenmoeras. Tijdens de wandeling zullen we veel oude meanders tegenkomen, nu nog in het landschap herkenbaar als oude armen van de Swalm. Kenmerkend voor het Elmpter Schwalmbruch zijn de Jeneverbesstruwelen, die aan het veenmoeras grenzen en liggen op de drogere zandgronden. Ontginningen De grootschalige ontginningen in de jaren twintig van de vorige eeuw zorgden ervoor dat de vele veenmoerassen die lagen tussen Brüggen en de grens, ontwaterd en ontgonnen werden. De Swalm werd daarbij op Duitse zijde uit zijn oorspronkelijke bedding verlegd. Door de sterke kwel van het grondwater en de natuurbeschermingsinspanningen van met name Hans Höppner is het veenmoeras, zoals we dat thans kennen, behouden. In 1941 werd deze regio als natuurgebied bestemd; het huidige gebied met een oppervlakte van 300 ha werd in 1987 als natuurreservaat aangewezen. Zorg dat U erbij bent…
Raadpleeg ook onze website: www.dekringlooplinne.nl.

|Doorsturen