Algemeen

Redactie gezocht voor Zjwamer Gezet


Beste inwoners van Swalmen. Al geruime tijd zijn we als Dorpsraad op zoek naar een goed alternatief voor wat we vroeger kenden als het huis-aan-huisblad De Swalmbode. We missen een complete informatievoorziening in Swalmen met nieuwsberichten, een evenementenkalender en mededelingen die elk Swalmens huishouden weet te bereiken. Via media als Facebook, ’t Zjwaemke en Via Limburg kunnen Swalmenaren nieuwsberichten plaatsen en lezen, maar helaas blijken deze middelen toch niet altijd te voldoen: ze bevatten vaak veel reclame waardoor de interessante informatie ondersneeuwt of ze bereiken lang niet ieder huishouden.

Daarom zouden we graag een Zjwamer Gezet willen uitbrengen die zowel digitaal als huis-aan-huis bezorgd gaat worden. Een blad gevuld met stukjes van verenigingen, aankondigingen van evenementen, journalistieke artikelen en creatieve bijdragen voor en door Swalmenaren.

Om zo’n Gezet meerdere malen per jaar te maken is er een enthousiaste redactie nodig; hobbyschrijvers, -fotografen en –journalisten van alle leeftijden. We zoeken Swalmenaren die nieuwsgierig zijn en graag samenwerken aan het inhoudelijk vullen van een mooie Zjwamer Gezet. In eerste instantie willen we iedereen die geïnteresseerd is uitnodigen om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Na deze eerste vrijblijvende kennismaking kan er – bij voldoende belangstelling - een redactie gevormd worden. Als Dorpsraad kunnen we het proces ondersteunen met technische en financiële middelen.

Is je interesse gewekt? Meld je dan aan via info@dorpsraadswalmen.nl.
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties