Heemkunde

Presentatie kroniek en voordracht


HORN - Op woensdag 3 april wordt de Kroniek Horn 2018 gepresenteerd en draagt Frits Criens enkele van zijn columns voor.

De werkgroep kroniek is er ook in het kalenderjaar 2018 in geslaagd de culturele en sociale gebeurtenissen die in Horn plaats vonden, zo veel mogelijk te verzamelen. Mede dank zij de inbreng van diverse dorpsgenoten en verenigingen is de kroniek vollediger dan in de voorgaande jaren. Har Sillen geeft een toelichting op de kroniek die is samengesteld door Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans. De kroniek kost voor leden € 4,50. Niet-leden betalen € 8,50.

Na de pauze zal Frits Criens, stadsdichter van de gemeente Leudal, enkele van zijn columns voordragen. Hij heeft verschillende light-verse gedichten op zijn naam staan. Veel van zijn verzen zijn opgenomen in verzamelbundels, kalenders en bloemlezingen. Hij schrijft ook toneelstukken zoals zijn stuk ‘In de Geist van Graaf Filips’ dat vorig jaar tijdens de Graafschapsfeesten in Horn is opgevoerd. Criens heeft een eigen, zeer herkenbare stijl die ook in zijn columns tot uitdrukking komt. Wekelijks is de dialectcolumn ‘Modertaal’ op zijn website te lezen.

De presentatie van de kroniek en de voordracht van Frits Criens vinden plaats in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Gratis entree. Organisatie Heemkundevereniging Horn.
|Doorsturen