Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:

Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292
Pastoor-deken W. Miltenburg f.s.o. tel. 0475-561410

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Vrijdag 20 september 9.30u Hunsel

H. Mis in de kerk van Hunsel door bisschop Harrie Smeets
Iedereen is welkom en na de H. Mis is er koffie achter in de kerk

Vrijdag 20 september 12.30u Neeritter
Middaggebed in de kerk van Neeritter
Iedereen is welkom

Vrijdag 20 september 18.00u Thorn
Vespers in de kerk van Thorn
Iedereen is welkom

Zaterdag 21 september 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
t.g.v. de verjaardag van overleden Lena Geraats (Stg)
Jaardienst voor overleden Wiel Daemen en ouders Daemen-Geraats (Stg)
Jaardienst en tevens ter gelegenheid van de verjaardag van overleden Pierre Jacobs

Zondag 22 september 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 22 september 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 25 september 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 28 september 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden pastoor Lei Smeets, Hans en Annemiek en overleden ouders Willem Smeets en Anna Smeets-Verstraelen (Stg)
Voor overleden Mia Reijnen-Verstraelen (Stg)

Zondag 29 september 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 29 september 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 2 oktober 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding
|Doorsturen