Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:

Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292
Pastoor-deken W. Miltenburg f.s.o. tel. 0475-561410

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 13 juli 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Huldiging van 2 jubilarissen van het koor nl.
Martin van den Goor en Ton Jetten
Voor overleden Truus Hocks, Corry Hocks en overleden ouders Hocks-Janssen (Stg)

Zondag 14 juli 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 14 juli 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 17 juli 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 20 juli 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Zondag 21 juli 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden familie De Wijze-Fila

Zondag 21 juli 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 24 juli 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties