Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:

Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 22 juni 17.45u Beegden

H. Mis: zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Virgenie Knoops-Linssen t.g.v. haar verjaardag

Zondag 23 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 23 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 23 juni 14.00u Beegden
Doopplechtigheid Jinte van RooijenZondag 23 juni 15.00u Heel
Doopplechtigheid Sten van MontfortWoensdag 26 juni 9.00u Heel
H. Mis
Donderdag 27 juni 11.00u Beegden
Slotviering Basisschool St. Martinus
Zaterdag 29 juni 17.45u Heel
H. Mis: Zang; Ein Gehieël
Zondag 30 juni 8.30u Panheel
H. Mis vervalt

Zondag 30 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 30 juni 14.00u Thorn
Plechtige Eucharistieviering met installatie van de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o. als pastoor-deken van het dekenaat Thorn en het parochiecluster Emmaus

Woensdag 3 juli 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding

|Doorsturen