Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:

Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 27 april 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg)
Voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg)

Zondag 28 april 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 28 april 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 1 mei 9.00u Heel
H. Mis vervalt
Woensdag 1 mei 19.00u Panheel
Mariaviering voor de vrouwenvereniging Heel maar toegankelijk voor iedereen

Zaterdag 4 mei 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Pierre Jacobs
Jaardienst voor overleden Fieke Brouns-Gisberts (Stg)
Jaardienst voor overleden ouders v. Engelshoven-Paulissen (Stg)
Voor overleden Ber Henckens en Truus Henckens-Hermans (Stg)
Voor overleden Wilhelmus (J.L.) Snijders en Clara (E.H. ) Snijders-Gijsen (Stg)
Voor overleden Harie van den Goor, Gerda van den Goor-Jenniskens en voor Riny, Jack, Georg en Wietse
Jaardienst voor overleden Wim Delhoofen (Stg)
Voor overleden ouders Janssen-Wertz en kinderen

Zondag 5 mei 8.30u Panheel
H. Mis
Voor een bijzondere intentie (G)

Zondag 5 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 8 mei 9.00u Heel
H. mis
Donderdag 9 mei
De Communie wordt gebracht aan zieken en thuiszittenden
|Doorsturen