Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:

Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 19 januari 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Piet Ramaekers (Stg)

Zondag 20 januari 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden familie v. Aarsen-Achten

Zondag 20 januari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 23 januari 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 26 januari 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor alle leden en overleden leden van schutterij St. Sebastianus
Voor overleden Frits Verstappen (Stg)
Voor overleden Piet Cormaux en Mien Hillekens (Stg)
Voor de overledenen van de familie Houtackers

Zondag 27 januari 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 27 januari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 30 januari 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties