Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 15 december 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor overleden Lena Geraats (Stg)
Jaardienst voor overleden Petrus Suntjens, Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders (Stg)
Jaardienst voor overleden ouders Sniekers-franssen
Uit dankbaarheid voor een gesloten huwelijk

Zondag 16 december 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg)

Zondag 16 december 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 16 december 17.00u Heel
Kerstconcert "Canto Lirico"
Dinsdag 18 december 13.00u Heel
Zaal Don Bosco
Kerstviering Seniorenvereniging Ambrosius en de Zonnebloem
Zang: dames-en heren kerkkoor

Woensdag 19 december 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 22 december 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Gijsbertha van Klooster (Stg)
Eerste jaardienst voor overleden Jeanne Hendrix-Schreurs
Zondag 23 december 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 23 december 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Maandag 24 december 17.30u Heel
Peuter en kleuterviering
Maandag 24 december 19.00u Heel
Kerstviering Daelzicht
Maandag 24 december 19.00u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor en harmonie "Crecendo"
Voor overleden Guillaume en Truus Evers en tevens voor kleinzoon Sacha
Voor overleden ouders Scheepers-Delissen
Maandag 24 december 21.00u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Mia Heijthuijsen-Janssen, Henk Heijthuijsen, Elisabeth Janssen-Niessen en zonen Jo en Pierre
Voor overleden Mia Alers-Leduc (Stg)
Voor overleden ouders Leduc-van Gellecom
|Doorsturen