Parochie

Parochie H


Liduina Kelpen-Oler

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen
0475-475372, voor huisbezoek, ziekenzalving/overlijden.
en ziekencommunie.
PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269
PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website parochie H.Liduina: www.liduina.clustertabor.nl of www.clustertabor.nl
of de clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 12 - 2019:

ZATERDAG 23 maart 18.00 uur H.Mis
Zeswekendienst voor Mia Thissen-van Ratingen.

ZATERDAG 30 maart 18.00 uur H.Mis (pastoor)
Jaardienst voor Nard van de Winkel

ZATERDAG 06 april 18.00 uur H.Mis (pastoor)

ZATERDAG 13 april 18.00 uur PALMPASENVIERING met de communicanten van 2019 die 26 mei a.s. in Leveroy hun 1e H.Communie ontvangen. (pastoor)
Doopvont Liduinaparochie

MEDEDELINGEN:

Zondag 24 maart 12.30 uur doopplechtigheid voor Liv Heldens. Welkom Liv in onze parochiegemeenschap.

GEDURENDE de VEERTIGDAGENTIJD (Vastentijd) staat de VOEDSELMAND weer in de DAGKAPEL. Ongeveer 15 gezinnen in geheel Leudal rekenen op Dianico, de voedselbank van onze clusterkerken, dus op ons allemaal…..

-DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

================================================================================================

|Doorsturen