Parochie

Parochie H


Liduina Kelpen-Oler

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen
0475-475372, voor huisbezoek, ziekenzalving/overlijden.
Ziekencommunie: oud-deken Willemssen 0475-531373.

PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269
PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website parochie H.Liduina: www.liduina.clustertabor.nl of www.clustertabor.nl of clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 03 - 2019:

ZATERDAG 19 januari geen H.Mis

ZATERDAG 26 januari 18.00 uur H.Mis
Jaardienst voor Michel Claessens en Maria Claessens-Smolenaars

ZATERDAG 2 februari Maria Lichtmis
Geen H.Mis.

MEDEDELINGEN:

-Onze parochie bereidt zich voor op de jaarlijkse financële ACTIE KERKBALANS, vroeger genoemd: gezinsbijdrage. De parochieraad spant zich in om de kerk Schaatsongeluk H.Liduina van Schiedam
voor Kelpen-Oler te behouden. als meisje van 16. Hierna lag ze meer
Mogen zij op u allen rekenen? dan 30 jaren in het ziekbed, verdroeg haar
pijnen zonder klagen en beurde anderen op,
-Zaterdag 2 maart 19.00 uur
CARNAVALSMIS

-DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

================================================================================================

|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties