Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website parochie: ww.parochieheelenbeegden.nl
website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Mieke Gubbels tel. 0475-571762

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Donderdag 19 april 19,00u Heel

H. Mis: Zang; Ein Gehieel
H. Vormsel voor de kinderen van groep 8

Zaterdag 21 april 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor overleden Miem Scheepers-Gubbels en overleden Jo Scheepers (Stg)
Jaardienst voor overleden Wim Delhoofen (Stg)
2e Jaardienst voor overleden Chrit Rutten

Zondag 22 april 8.30u Panheel
H. Mis

Zondag 22 april 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 22 april 14.00u Heel
Doopplechtigheid Isa Piepers
Zondag 22 april 14.45u Heel
Doopplechtigheid Evi en Xavi Bock
Woensdag 25 april 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 28 april 17.45u Beegden
H. Mis: Zang parochieel kerkkoor
Zondag 29 april 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 29 april 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 2 mei 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding
|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties