Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 25 mei 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Jaardienst voor Tjeu Schreurs en familie ( Stg )

Zondag 26 mei 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 26 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 26 mei 14.00u Beegden
Doopplechtigheid Noud Schmitz
Woensdag 29 mei 9.00u Heel
H. Mis

Donderdag 30 mei 10.30u Heel
Hemelvaartsdag

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor


Zaterdag 1 juni 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Truus Mans (Stg)
Voor overleden Riet Copray 60 jaar bewoonster van St. Anna (Stg)

Zondag 2 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Voor een bijzondere intentie (G)

Zondag 2 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 5 juni 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding
Donderdag 6 juni
De H. Communie wordt gebracht aan zieken en thuiszittenden

|Doorsturen