Parochie

parochie cluster Hunsel


Op pad met onze bisschop
Allen die zich hebben ingezet voor het bezoek van onze bisschop aan het dekenaat Thorn ben ik erkentelijk voor wat ieder heeft gedaan. Ik vond het stimulerend te zien hoeveel mensen actief in onze parochies bezig zijn. Het viel op hoe goed de bisschop heel de dag door luisterde naar alles wat er gezegd werd en daar ook op inging: waarderend en tegelijk soms ook richting gevend zaken in een groter perspectief plaatsend. Het programma in de drie parochieclusters was verschillend, maar overal waren er mooie inspirerende ontmoetingen. We hebben geprobeerd een reëel beeld van onze parochies te geven. Foto’s op de site van bisdom tonen dit.
Als pastoor-deken vond ik het een mooie gelegenheid ons dekenaat te leren kennen. Naast de inzet van velen, viel me op hoe ver de historie van onze kerkgebouwen teruggaat – een Servaaskapel en -put in Nunhem getuigde hier het sterkst van. Indrukwekkend te beseffen hoeveel eeuwen het christelijk geloof mensen hier al geïnspireerd heeft en onze maatschappij vorm heeft gegeven. Kerkgebouwen en kapellen die terug gaan tot de 12e eeuw of nog eerder! Dit historisch besef kan ons handelen oriënteren. Dat het christelijk geloof stand gehouden heeft door revoluties en oorlogen heen; dat het mensen van alle generaties door het leven leidt. Gelovig gezien is dit natuurlijk geen mensenwerk, maar een werk van de Heilige Geest. En nu is het aan ons om met die Heilige Geest mee te werken.
De parochies en parochieclusters straalden enthousiasme uit. “Je hebt niet de indruk: de laatste doet het licht uit”, zei de bisschop in Hunsel. Zoveel mensen die zich op verschillende wijze voor medemensen en de Kerk ter plekke inzetten is bemoedigend. Het bezoek van de bisschop bracht mensen samen, doet mensen samen optrekken – soms heel letterlijk zoals op het pelgrimspad van Hunsel naar Ittervoort –en gaf een opgewekte stemming: het beleven van de Blijde Boodschap. Dank aan onze bisschop, mgr. Harrie Smeets!
Pastoor-deken Wim Miltenburg fso
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties