Parochie

misintenties


Zondag 17 november 9.30 uur

33e zondag door het jaar

Caecilia mis voor het kerkkoor

Jaardienst voor:

- Overleden ouders Sjra Vullers en Maria Vullers-Heynen

- Riet Hendriks-Vrencken

Misintentie voor:

- alle levenden en overleden leden van het kerkkoor

Woensdag 20 november 13.30 uur Koper poetsen

|Doorsturen