Algemeen

Meiviering in Ospel


De Meiviering is op WOENSDAG 8 mei 2019 om 19.30 uur in de
parochiekerk O.L.Vrouw te Ospel. Adres: Onze Lieve Vrouwestr.38
Thema: Moeder Maria, een sterke vrouw.
Zang: St.Caecillia.

Koffie en vlaai na afloop voor 3,50 euro, is voor eigen kosten.
Adres: Gemeenschapshuis Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3 te Ospel.

Opgave graag voor 2 mei 2019 bij Jeanne, tel.0495-552122 of via zijactiefell@gmail.com
Ook eventuele intenties doorgeven.
En als je wilt rijden naar Ospel, dan hoor ik dat ook graag.

Vertrek vanaf het plein in Ell, om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Jeanne Roost
Zijactief Ell.
|Doorsturen