Algemeen

Mededelingen en activiteiten:


Website: www.seniorengrathem.nl

Jaarvergadering:
Woensdag 27 maart a.s.in de Nassaurie om 14.00 uur.

Contributie:
Deze bedraagt ook weer voor 2019: € 25,00 p.p.en kan overgemaakt worden op bankrek:NL93RABO0117001430
t.n.v.Senioren Grathem of in contanten aan de penning-meester Jos Beurskens.

Yoga:
Met lichte inspanning je lijf en je geest in balans brengen.
Elke donderdag van 8.45 tot 9.45 uur in de sportzaal op het Nassauplein. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Wandelen:
Elke woensdagavond om 19.00 uur, vanaf de Markt.
Iedereen, ook niet-leden, zijn van harte welkom.

Fitness:
Goed voor lichaam en geest ! Begin er nou aan !
Ben je lid van de Seniorenvereniging, krijg je korting !
Info. Jos Beurskens tel. 451977; en
Fysio Henderickx tel. 459059.
|Doorsturen