Muziek

Koninklijke Harmonie Lentekrans


De Linner harmonie gaat weer met zomerreces. In de maand juli en de helft van augustus gaan we genieten van onze vakantie. Een uitermate goed muzikaal jaar werd afgesloten met het Zomerwende-concert. Mede namens onze muzikale vrienden van zangvereniging Sint Ceacilia dank voor uw aanwezigheid.
Ook willen wij u van harte danken voor uw donaties tijdens de onlangs gehouden donateursaktie. Wellicht heeft u ons om verschillende redenen gemist. Geen nood ook nu kunt u onze vereniging nog financiële steun doen toekomen. Dit kan op diverse manieren
1) Een vrijblijvende gift op onze bankrekening NL65RABO01293301728 t.n.v. Kon. Harm. Lentekrans
2) Vriend worden van Lentekrans. Vraag dan een aanmeldingsformulier aan via onze secretaris K.Peeters-Daamen Op het Kuilken 25 te Linne
3) Deelnemen aan onze maandelijkse thuis-kien aktie. Ook hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen op bovenstaand adres.
We hopen dat u kunt genieten van een ontspannende, rustgevende, warme en zonnige vakantie. Hopelijk kunnen wij u na de vakantie begroeten op een van onze concerten.
Wilt u wellicht zelf muziek gaan maken in een groter orkestverband. Ook dat kan natuurlijk ook bij Lentekrans. Vraag daarvoor naar de mogelijkheden via onze secretaris.
Tot slot nog dank voor alles wat u voor Lentekrans hebt betekent gedurende het afgelopen jaar.
|Doorsturen