Parochie

KOM OP DE SOEP / Vastenactie 2019


Hartelijk welkom bij Kom op de Soep op dinsdag 26 maart 2019 in de Blokhut. Aanvang 18.00 uur. Na de (gratis) maaltijd van soep met brood zal Pastoor Wilson Varela uit Roermond, zelf afkomstig uit Colombia, ons meenemen in een presentatie waarin de noodzaak en opzet van het project wordt uitgelegd. Net als voorgaande jaren heeft onze parochie gekozen voor een vastenactieproject waarvan de projectleiders bij ons bekend zijn.
Het project:
Het bouwen van een parochiehuis in een van de armste wijken van Bogota Colombia. en parochiehuis waar kinderen, tieners, jongeren, alleenstaande moeders, ouderen, een plek kan bieden om catechese te ontvangen, en tegelijkertijd een ontmoetingsplek waar de opgroeiende jeugd kan ontsnappen aan de vele criminele bendes die in deze arme wijken de jongeren proberen te verleiden tot drugsgebruik, criminaliteit en prostitutie.
Dit parochiehuis is bedoeld als een multifunctionele parochiecentrum van waaruit de hele gemeenschap geholpen kan worden, o.a. met catechese voor de kinderen, tieners en jongeren, met muzieklessen voor de kinderen, met scholing voor alleenstaande moeders, als ontmoetingsplek voor de ouderen, maar ook als woning voor de priesters die nu nog in een andere parochie woonachtig zijn en daarom de mensen helaas minder nabij kunnen zijn door het gebrek aan een parochiehuis.
HARTELIJK WELKOM!
Het kerkbestuur
|Doorsturen