Parochie

Kerkdiensten/misintenties


MUNSTERKERK
Zaterdag 28 juli
18.00 uur:
jaardienst v.z. Henk Lafeber en overl. ouders Hammes-Maas
v.z. Huub Schreuders
v.z. Mia Ernst

Maandag 30 juli
9.00 uur:
ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 31 juli
9.00 uur:
voor de wereldvrede

Woensdag 1 augustus
9.00 uur:
voor de overl. en lev. van de fam. Ketelaars-Joosten
v.z. heer en mevr. van den Burg-
Beckers en fam.

Donderdag 2 augustus
9.00 uur:
voor alle overleden en levende weldoeners van Stichting Alexandra
voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 3 augustus - Eerste Vrijdag (gezongen H. Mis)
9.00 uur:
uit dankbaarheid en voor de zielerust van de heer en mevr. Brouns-Awrachowa
v.z. Dolf Hutschemaekers
eerherstel aan het H. Hart van Jezus
uit dankbaarheid

KATHEDRAAL
Zondag 29 juli
11.30 uur:
v.z. Huub Schreuders
voor onze parochie, medeparochianen
en ons bisdom

ZORGCENTRUM RCG
Zaterdag 28 juli
15.30 uur: eucharistieviering
|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties