Parochie

Kerkdiensten Swalmen - Boukoul


Kerkdiensten: 14 – 15 sept. 2019

Parochie H. Lambertus – Het Woord Gods Swalmen

VAKANTIE PASTOOR I. CRASBORN VAN 26 AUG. T/M 16 SEPT. 2019

Waarnemend priester: Deken R. Merkx, 06-2557 00 88
Parochiekantoor openingstijden: woensdag en vrijdag 09.00 -12.00 uur
tel. 0475- 506829

i.v.m. de vakantie van pastoor Crasborn, is er in de Lambertuskerk
van 29 aug t/m 15 sept., op zondagmorgen en donderdagmorgen, geen H. Mis

Zaterdag 14 sept.:
19.00 uur, H. Mis, m.m.v. Marco Suvarnosaroto, violist

Piërre Kessels
Overleden ouders Sieben – Hermans
Overleden ouders Schouenberg - Beurskens en familie
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg

Misdienaars:
Zaterdag 14 sept.: Frans van Gemert, Jeroen Nijenhuis en Yobu Sugirtharath

Mededeling:
Vrijdag 27 september brengt Bisschop Harrie Smeets een kennismakings werkbezoek aan de parochies in
Boukoul 17.45 uur, Asselt 19.15 uur en Swalmen 20.45 uur,
hierbij zijn alle parochianen van harte welkom in de betreffende kerk,
meer informatie volgt t.z.t..

------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 15 sept..: 09.00 uur, H. Mis

Mien Craemers – Engelen, vwg. verjaardag

Mededeling:
Vrijdag 27 september brengt Bisschop Harrie Smeets een kennismakings werkbezoek aan de parochies in
Boukoul 17.45 uur, Asselt 19.15 uur en Swalmen 20.45 uur,
hierbij zijn alle parochianen van harte welkom in betreffende kerk,
meer informatie volgt t.z.t..
VAKANTIE PASTOOR I. CRASBORN VAN 26 AUG. T/M 16 SEPT. 2019

Waarnemend priester: Deken R. Merkx, 06-2557 0088
Parochiekantoor openingstijden: woensdag en vrijdag 09.00 -12.00 uur
tel. 0475- 506829

i.v.m. de vakantie van pastoor I. Crasborn, is er in de Theresiakerk
van 28 aug. t/m 11 sept. geen H. Mis op woensdag
|Doorsturen