Parochie

kerkdiensten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell.
Pastoor: Deken W.Miltenburg fso Wijngaard 11 6017 AG Thorn te. 0475561410
Kapelaan: M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 AE Heel tel. 0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495552371/mobiel 0610325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meldt u dan aan via: nbcclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster- www.cluster-emmaus.nl
Kerkdiensten van zaterdag 28 september tot en met zaterdag 5 oktober 2019.

Zaterdag 28 september 17.45 uur: viering van de zes-en-twintigste zondag door het jaar: zang: Dameskoor.
Uit dankbaarheid b.g.v. een 65 jarig Huwelijk
Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen
Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Sjir)

Woensdag 2 oktober 9.00 uur: Mis
Ter ere van de H.Antonius Abt

Zaterdag 5 oktober 17.45 uur: viering van de zeven-en-twintigste zondag door het jaar: zang: Herenkoor.
Overleden ouders Piet en Annie Geelen-Corsten
Overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt

Vrijdag 27 september Parochie-Bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.
|Doorsturen