Parochie

kerkdiensten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell.
Pastoor: Deken W.Miltenburg fso Wijngaard 11 6017 AG Thorn te. 0475561410
Kapelaan: M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 AE Heel tel. 0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495552371/mobiel 0610325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meldt u dan aan via: nbcclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster- www.cluster-emmaus.nl
Kerkdiensten van zaterdag 17 augustus tot en met zaterdag 24 augustus 2019.

Zaterdag 17 augustus:
In onze parochie géén i.v.m. met de vakanties van de priesters

Zaterdag 24 augustus 17.45 uur: viering van de een-en-twintigste zondag door het jaar: zang: Dameskoor.

Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert.

Vrijdag 16 augustus Parochie-Bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.
|Doorsturen