Parochie

kerkdiensten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell
Pastoor : Deken W.Miltenburg Thorn tel.0475561410
Kapelaan M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 6097AE Heel tel.0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495-552371 mobiel 06-10325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster-emmaus.nl
Kerkdiensten van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 27 juli 2019.

Zaterdag 20 juli :

i.v.b. met het vakantierooster van de priesters is er in onze parochie géén mis.

Zaterdag 27 juli 17.45 uur: viering van de zeventiende zondag door het jaar: geen koor.

Overleden ouders Zef en Annie Custers-Hurxkens

Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (verjaardag Lies)

Wim Wolters(jaardienst)

Vrijdag 19 juli Parochie-Bureau van 19.00 uur trot 20.00 uur.
|Doorsturen