Parochie

kerkdiensten parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell
Pastoor : Deken R.Merkxs administrator.
Kapelaan M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 6097AE Heel tel.0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495-552371 mobiel 06-10325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster-emmaus.nl

Kerkdiensten van zaterdag 23 maart tot en met zaterdag 30 maart 2019.

Zaterdag 23 maart 17.45 uur: viering van de derde zondag in de veertigdagentijd: zang: herenkoor.

Louis Smeets (verjaardag)

Overleden ouders Ruyters-van de Ven en zoon Piet

Zaterdag 30 maart 17.45 uur: viering van de vierde zondag in de veertigdagentijd: zang: kinderkoor uit Swartbroek.

In deze mis zullen de kinderen die dit jaar hun eerste H.Communie ontvangen zich presenteren.

Overleden ouders Harrie en Annie Custers-Timmermans

Overleden ouders Alphons en Aldagonda Timmermans-van Geleuken en overleden familieleden.

Vrijdag 29 maart Parochie-Bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.
|Doorsturen