Parochie

Kerkdiensten Hunsel


Parochie H. Jacobus de Meerdere Hunsel
Misintenties: K. Slaats, Kallestraat 27, 6013 RM Hunsel.
Tel: 0475-565342. Bank: NL62 RABO 01244.00.663.
E-mail: Misintenties.Hunsel@ziggo.nl.

ZATERDAG 22 juni
17.45 uur. H. Mis.
Voor Rina Smeets-Koninkx en Sjir Smeets.
Voor Jan Nijskens.
Voor de overleden ouders Vossen-Deckers en overleden familieleden.
Jaardienst voor Harry Verwielen.
Misdienaars: Xin-Hua en Hannah.
Zang: Dameskoor.

Zondag 30 juni 2019. (Processie-Zondag)
09.00 uur H. Mis.
Vanwege de verjaardag van Nelly Korsten-Kunnen.
Voor Tjeu Nijskens.
Zang: allen.
Misdienaars: allen.

De jaarlijkse Sacramentsprocessie vindt plaats direct aansluitend aan de H. Mis. De route is dit jaar : Marculphusstraat – Hoogveld – Rustaltaar Berkenstraat – Berkenstraat – Kraakstraat – Kallestraat – Rustaltaar Bruggerkapel – Jacobusstraat, Kerk.
Wij verzoeken de bewoners van de straten waar de processie langs komt om te vlaggen.
|Doorsturen