Parochie

Kerkberichten Grathem week 42 2018


Zaterdag 20 oktober 2018 19.00 uur; Schuttersmis.
-Voor de overleden en levende leden van Schutterij Severinus.
-Gestichte jaardienst voor Baer en Neel Wijers-Janssen.
-Voor Ben en Margriet Veugen-Vossen.
-Voor Lei Lupsen en An Lupsen-Lenaerts, dochter Wilma en zoon Arno en schoonzoon Jos.
-Voor Wiel Lamerichs en Drieka van de Winkel.
Misdienaars: Pim Schreurs en Veerle Steijven.

Aansluitend aan de H. Mis is er een Collecte voor wereldmissiedag 2018;
In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke geloofsgemeenschappen in Ethiopië centraal. Oktober is van oudsher de Missiemaand. Via de organisatie Missio (Pauselijke Missiewerken) worden alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk.


Zondag 21 oktober 2018; Geen H. Mis.

Zondag 28 oktober 2018 11.00 uur; 30e Zondag door het jaar.
-Gestichte jaardienst voor Graad Coumans, Marieke Coumans-Koninkx.
-1e Jaardienst voor Leo Dings.
Lectrice; Mw. M. Jacobs.
Misdienaars: Nikki Hannen en Ilja Koninkx.
De Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door de dames en heren van ons kerkkoor.

Zondag 04 november 2018 11.00 uur; ALLERZIELEN aansluitend zullen de graven
op de kerkhof gezegend worden.
-Jaardienst voor Frans Schreurs en voor zijn ouders Theodoor Schreurs en Agnes van de Laar en Jos Deeben.
Lectrice; Mw. M. Jacobs
Misdienaars: Pim Schreurs en Veerle Steijven.
De Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door de dames en heren van ons kerkkoor.

LET OP:
Het parochiekantoor Grathem is op de 1e maandag van de maand geopend
v.a. 9.30uur -11.00uur.
Uitzonderingen worden gemeld in de Klepper en op onze clusterwebsite: www.clustertabor.nl.
Ook onze kerkberichten worden gepubliceerd op deze clustersite onder parochie
St. Severinus/ misintenties en mededelingen.

Regelmatig de nieuwsbrief ontvangen van uw parochiecluster?
Mail dan uw naam, uw mailadres en uw woonplaats naar het centrale adres:nicolaasparochie@kpnmail.
|Doorsturen