Parochie

kerkberichten


Woensdag 20 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de eenzamen.

Donderdag 21 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die zoeken naar liefde en geborgenheid.

Vrijdag 22 maart
GEEN AVONDMIS

Zaterdag 23 maart
18:30 uur H. Mis, volkszang
Intentie: v. Sjaak en Betje Verstappen-van Buggenum; v. Mathea Elisabeth Reijnen.

Zondag 24 maart 3e Zondag van de Vasten
10:00 uur H. Mis, gemengd Latijn
Intentie: 6 wekendienst Truus Reijnen-Verheijden; v. Nelly Henderickx-Baets en Tom Henderickx.

Maandag 25 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die rouwen vanwege het verlies van een dierbare.

Dinsdag 26 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die een kind verloren hebben, om kracht en troost

Woensdag 27 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: om respect voor Gods schepping.
19:15 uur Taizéviering, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Gedurende de Vastentijd staat achter in de kerk weer de collectebus klaar.
Alvast bedankt voor uw milde gaven.

Ook staat de voedselmand achter in de kerk, gedurende de Vastentijd.

Ziekencommunie.
Iedere 1e donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan hen die aan huis gebonden zijn.
Aarzelt u niet om u daarvoor aan te melden! Zo blijft u Christus ontvangen en met de gemeenschap verbonden.
Aanmelden kan bij het parochiebureau tel. 493680 di. en do. van 09:00 – 12:00 uur.
|Doorsturen