Parochie

Kerkberichten


NEERITTER
KERKDIENSTEN, MISINTENTIES EN BERICHTEN
PAROCHIE H. LAMBERTUS NEERITTER.
Pastoor : Deken R.Merkx administrator
Kapelaan; M. Bodden
Mgr. Savelbergweg 93, 6097 AE Heel
Tel. 0475-575667
Parochiële kerngroep:
Secretaris: J.van Hulzen
de Wal 54, 6015 AX Neeritter, Tel.:0475-566714
Website: www.cluster-emmaus.nl
E-mail: lambertus-neeritter@cluster-emmaus.nl
Rabobank.: IBAN: NL24 RABO 0135 9002 12 RegioBank: IBAN: NL82 RBRB 0898 0702 44
Parochiebureau: Op den Heuvel 25, 6015 BK Neeritter GSM; 06-51961429
Openingstijden: Donderdag van 9.30 uur tot 11.00 uur
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen? Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com
Middels dit mailadres kunt u zich ook opgeven voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief.
Zaterdag 23 maart 2019, 3e zondag van de vasten.
19:15 uur Eucharistieviering.
Misintentie voor levende en overleden parochianen.
Zang: Gregoriaans,
Zaterdag 30 maart 2019,4e zondag van de vasten (“Laetare”)
19:15 uur Eucharistieviering.
Misintentie;voor Tjeu Sniekers en als jaardienst voor het overleden echtpaar Van de Winkel-Siket.
Zang; Gregoriaans door het Dekenaal Gregoriaans Gelegenheid Koor.
|Doorsturen