Parochie

Kerkberichten 19-25 juli Swalmen-Boukoul


Kerkdiensten: 19 – 25 juli 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Donderdag 19 juli: 09.00, uur H. Mis

Vrijdag 20 juli, 15.30 uur, H.Mis, St. Jan Baptist

Zaterdag 21 juli: 19.00 uur, H. Mis, leesmis

Jaardienst: Marleen Bakkes – Cox
Jaardienst: Ramon Theuniszen
Jaardienst: Toon Simons
Susan Beek, vwg. verjaardag

Zondag 22 juli,

10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het herenkoor Schola Gregoriana
Ter intentie van alle overleden parochianen

11.30 uur: Doopdienst: Djalicia Meerts

Woensdag 25 juli:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 21 juli: Jeroen Nijenhuis en Yobu Maxuel Sugirtharath
Zondag 22 juli: Jeroen Nijenhuis en Frans van Gemert

Mededeling:

Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Missen

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 22 juli: 09.00 uur, H. Mis
Ter intentie van alle overleden parochianen

Woensdag 25 juli, 09.00 uur, H. Mis
|Doorsturen