Algemeen

Jaarlijkse rondgang bijdrage 't Klökske van Sint Joas


In de week van 16 september houdt Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost de jaarlijkse rondgang door St. Joost voor een vrijwillige bijdrage in de kosten voor het Klökske. Het adviesbedrag is € 7,50 per gezin. Bijdragen kunnen ook worden gestort op bankrekening NL24 RABO 0142 0094 66 t.n.v. Stichting Gemeenschapsbelangen onder vermelding van ‘Klökske”.
De bijdrage wordt opgehaald door vrijwilligers van de St. Jooster verenigingen.
Ook kunt u de bijdrage in een gesloten envelop afgeven bij Frank Kramer, Caulitenstraat 39.
Het Klökske van St. Joas wordt huis aan huis bezorgd, zodat niemand verstoken blijft van het kerk- en verenigingsnieuws. Het Klökske is vanaf ’s woensdags ook digitaal te lezen op www.sintjoas.nl. Geen Klökske ontvangen? Neem dan een exemplaar in ’t Patronaat.
|Doorsturen