Heemkunde

Insectencursus


Insectencursus 2018
In 2018 organiseert Landschapsvereniging ‘De Kringloop’ een minicursus: "Insecten van open zand." De cursus wordt gegeven door de heer Jan Hermans.
Tijdens deze cursus zullen we extra aandacht schenken aan de onderscheidende kenmerken van deze insectengroep.
De cursusgebieden en cursusdata voor 2018 zijn:
• één informatieavond op vrijdag 17 augustus om 19.30 uur in de centrale ruimte van basisschool Triangel te Linne. Tijdens deze informatieavond zullen wij op een aantal aspecten van het herkennen van deze insectengroep;
• De Meinweg te Herkenbosch op zondag 19 augustus om 9.30 uur. Bijeenkomst op de parkeerplaats Venhof;
• De Beegderhei te Beegden op zondag 2 september om 9.30 uur. Bijeenkomst parkeerplaats Beegderweg (tussen Horn en Beegden);
• Het Rozendaal te Montfort op zondag 9 september om 9.30 uur, Bijeenkomst parkeerplaats Limburgs Landschap Montfort;
De excursies starten precies op tijd en duren 2.30 uur.
U kunt zich voor de insectencursus zowel schriftelijk als telefonisch opgeven bij Lei Hulsbosch (tel. 0475-463239) of via e-mail: cursussen@dekringlooplinne.nl.
De kosten voor de cursus bedragen € 12,- voor leden en € 22,- voor niet-leden van "De Kringloop". Het cursusgeld vooraf overmaken op rekening: NL70INGB0004709759 ten name van Landschapsvereniging de Kringloop onder vermelding “Insectencursus 2018”.

De opgave moet geschieden voor 12 augustus. Indien op deze dag het cursusgeld niet binnen is, behoort U niet tot de deelnemers en ontvangt U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige, maar vooral leerzame cursus toe te wensen, namens de gids Jan Hermans.
Raadpleeg ook onze website: www.dekringlooplinne.nl.

|Doorsturen