Algemeen

HERHAALDE OPROEP


Broederschap van de Heilige Ambrosius

Heren Broeders,
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 7 december 2018 werd reeds door of namens veel leden via contante betaling de contributie over 2018 voldaan. Daarnaast werd ook via de bank een groot aantal betalingen verricht. Bedankt daarvoor. Er rest echter toch nog een aantal broeders, die de contributie over 2018 niet heeft voldaan. Mocht betaling zijn ontschoten, dan hierbij nogmaals het verzoek alsnog voor het einde van deze maand februari 2019 zorg te dragen door overschrijving van het bedrag van € 5,60 op de Raborekening met IBAN NL06 RABO 0129318310 t.n.v. Ambrosiusbroederschap. Wij rekenen op jullie medewerking. Indien de contributie dient te worden opgehaald, wordt het bedrag verhoogd met € 0,50.
Mocht u de AGV-verklaring nog niet hebben ingeleverd, dan wordt u verzocht ook deze alsnog in te leveren.
Het Bestuur.
|Doorsturen