Algemeen

Gezellige en gevarieerde muziekmiddagen!


Muziekmiddagen!

Op maandag 12 augustus (koor) zondag 18 augustus (blaaskapel) vrijdag 23 augustus (solist) en donderdag 29 augustus (seniorenkapel).
Telkens van 14:30 tot 16:00 uur.
Laat u verrassen door de muzikanten!!
U bent van harte welkom in Zorgcentrum Herte, Op de Steen 81, Herten. Consumpties voor eigen rekening.
Informatie: Leny Smeets, tel. 0475-318156.
|Doorsturen