Muziek

DORPSSCHIETEN 2019 IN BEEGDEN


Beste mensen van Beegden,

Op ZATERDAG 20 juli organiseert schutterij St. Sebastianusgilde weer het jaarlijkse dorpsschieten. Dit drietalschieten voor iedereen vindt plaats op het schietterrein aan de Oosderweg in Beegden.

Hiervoor nodigen wij vriendelijk uit families, vrienden, verenigingen, bedrijven enz. met een of meerdere teams (drietallen) deel te nemen.

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kunnen inschrijfkaarten gekocht worden en, na invulling, in te leveren bij het secretariaat ter plaatse.
In volgorde van inlevering worden de teams verzocht te schieten. Elke schutter mag driemaal schieten. Heeft een drietal alle negen blokjes afgeschoten, dan ontstaat het recht op gratis deelname aan het kavelen (omstreeks ±18.00 uur).
Voor de beste teams worden geldprijzen beschikbaar gesteld. Aan de 1e prijs is een fraaie wisselbeker verbonden.

Het schieten zal plaatsvinden onder deskundige begeleiding met instructie.
De prijs van een inschrijfkaart bedraagt € 6, - (per drietal). Een drietal bestaat dus uit drie personen, waarvan maximaal 1 persoon lid mag zijn van een schutterij. Deelname in meerdere teams, van al dan niet wisselende samenstelling, is toegestaan, echter aan de kaveling mag slechts eenmaal in dezelfde samenstelling worden deelgenomen.

Door nieuwe regelgeving is iedere schutter met de grote buks verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen. Tevens dient het nummer van het identiteitsbewijs (niet BSN nummer!)genoteerd te worden.

Jeugdschieten
Ook voor de jeugd is het mogelijk om deel te nemen aan het drietalschieten. Ben je jonger dan 16 jaar, neem dan je vrienden of vriendinnen mee en schrijf je in als een drietal om deel te nemen aan het jeugdschieten met een windbuks. Voor de jeugd is het schieten geheel gratis. Voor de beste teams zijn er herinneringsmedailles te winnen.

Elk jaar is het kavelen weer een race tegen de klok om voor het donker met het schieten klaar te zijn.
Daarom een verzoek: “Wie in de gelegenheid is, kom op tijd dan kunnen we ook op tijd beginnen met schieten”.
|Doorsturen