Parochie

De Stille Omgang


De Stille Omgang

De Stille Omgang wordt in de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart 2019 in Amsterdam gehouden.

Het is een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Laten we hopen dat er dit jaar meer deelnemers zijn, zeker ook naar aanleiding van de boodschap die Mgr. Smeets ons meegaf bij gelegenheid van zijn wijding op 8 december 2018 op zijn dank je wel kaartje: Dat God jullie langs de goede weg geleide en moge zijn engel jullie vergezellen.

Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vv te vervoeren.

Op zaterdagavond 16 maart vertrekken deze:

te Roermond opstapplaats Busstation NS om 21.05 uur
terugkomst zondagochtend 17 maart tegen 5.40 uur.

te Nederweert opstapplaats wegrestaurant La Place A2
om 21.30 uur.
terugkomst zondagochtend 17 maart tegen 5.20.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten.
Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant.

De deelnemersprijs bedraagt € 25,- p.p.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vr. 8 maart bij :
Mw. E. Brueren-Peeters 0495-651653
E-mail: e.brueren.peeters@Gmail.com

Algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-28560997.
|Doorsturen