Muziek

BLIKSEMLOTERIJ REUVERS MANNENKOOR


Onder toeziend oog van notaris Joyce Martens-Posthumus van notariskantoor van Lier-Posthumus notarissen te Swalmen vond op zondag 1 september j.l. om 15.00 uur de trekking plaats in Zalencentrum "de Schakel" te Reuver. Het Reuvers Mannenkoor wil alle mensen die een of meerdere loten hebben gekocht alsmede haar sponsoren bedanken. Een speciaal woord van dank gaat uit naar bovengenoemd notariskantoor en Zalencentrum "de Schakel" te Reuver.
Voor de trekkingslijst verwijzen wij naar onze website www.reuversmannenkoor.nl
|Doorsturen