Algemeen

14 november informatieavond


Op 14 november vindt de informatieavond plaats over de resultaten van de onlangs door de inwoners van Leeuwen ingevulde enquête over de leefbaarheid in Leeuwen en de tevens op deze resultaten gebaseerde wijkschouw op 29 september jl.

Tijdens deze avond worden de aandachtspunten, zowel positief als negatief, besproken.

Natuurlijk blijft het hier niet bij. Daar waar mogelijk willen we de aandachtspunten graag samen met u oppakken en stellen hiervoor per thema werkgroepen in.

Wij nodigen u, als betrokken inwoner, van harte uit om aan een van deze werkgroepen deel te nemen. Deze avond krijgt u alle mogelijkheid om u in te schrijven.

Uiteraard is Rens Evers wethouder wijken, ook aanwezig net als de nieuwe wijkagent Jos Amory en het Zorgteam.

Tevens zal Theo Schreinemakers van HartslagNu ons nader informeren over de uitrol van een dekkend AED-netwerk in Leeuwen en het opleiden van burgerhulpverleners; een van de punten die ook uit de enquête naar boven is gekomen. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Wij hopen u te zien op onze informatieavond.

Datum woensdag 14 november
Tijd inloop vanaf 19.30u, start 20.00 u
Locatie Basisschool Leeve, Jan Amentstraat 24

|Doorsturen