Algemeen

Informatieavond concept evenementenbeleid

Door Gilsing lokale media

De gemeente Beesel werkt aan een nieuw evenementenbeleid. We nodigen inwoners en evenementen-organisatoren van harte uit voor een informatieavond op donderdag 21 februari van 20.15 tot 21.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver.

Programma avond

Tijdens deze avond presenteert de gemeente het concept voorstel voor het nieuwe evenementenbeleid. Ook komt de totstandkoming van dit concept beleid aan bod en hoe de besluitvorming in zijn werk gaat. Er is ruimte voor inbreng van uw mening.

Ervaringen, wensen en behoeften input voor concept evenementenbeleid
Ervaringen van de gemeente, inwoners en evenementenorganisatoren met het huidige evenementenbeleid vormden de input voor het nieuwe evenementenbeleid. Daarbij zijn ook wensen en behoeften voor de toekomst meegenomen. Met als resultaat een concept evenementenbeleid dat, naar verwachting, recht doet aan de grote gemene deler: een beleid dat ruimte biedt om een bruisende gemeente te zijn en tegelijk een beleid dat duidelijk en begrensd is. Handhaving is een speerpunt van het nieuwe beleid.

In deze fase van ‘puntjes op de i’ hoort de gemeente Beesel graag de mening van betrokkenen. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt deze mee in haar brede belangenafweging en uiteindelijke besluitvorming.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom donderdag 21 februari 2019. In Beesel doen we het ‘gewoon anders, gewoon samen’!

|Doorsturen